سامانه مدیریت جلسات و همایش ها

نشانی : تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، طبقه همکف، اتاق 91

تلفن(های) تماس: امور نویسندگان : 88578837 - ثبت نام : 88578838 - کمیته اجرایی : 88364632 - دورنگار 88364631


جلسات و وبینارهای گذشته

دوره آموزش تحلیل حوادث شبکه های برق با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت پاورفکتوری

سه شنبه 28 دی ساعت 16:00 برگزار شد
کمیته کنترل و ابزار دقیق و اتوماسیون (ACI)

آپلود عکس

جلسه اول: یکشنبه 2 آبان 1400 ساعت 16:00
جلسه دوم: سه شنبه 25 آبان 1400 ساعت 10:00
جلسه سوم: شنبه 29 آبان 1400 ساعت 10:00

دو شنبه 22 آذر ساعت 13:30 برگزار شد
حس پرتو ابزار

آقای دکتر آریان

سه شنبه 16 آذر ساعت 09:00 برگزار شد
تحلیل حوادث شبکه با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

سرفصل مطالب : آموزش کاربردی ماژول‌های مرتبط با تحلیل حوادث در نرم‌افزار پاورفکتوری، حوادث مرتبط با ترانسفورماتور قدرت، بانک‌های خازنی، خطوط انتقا، ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، راکتور و کلید قدرت

جلسه اول: سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت 16
جلسه دوم: سه شنبه 4 آبان 1400 ساعت 16:15
جلسه سوم: سه شنبه 11 آبان 1400 ساعت 16:15
جلسه چهارم: سه شنبه 2 آذر 1400 ساعت 16:15
جلسه پایانی: سه شنبه 9 آذر 1400 ساعت 16:15

سه شنبه 9 آذر ساعت 16:00 برگزار شد
مطالعات شبکه های برق صنعتی با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

شنبه 6 آذر ساعت 14:00 برگزار شد
کمیته بهره‌وری و مدیریت انرژی (EEM)

آپلود عکس

جلسه اول: سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت 17:00
جلسه دوم: دوشنبه 25 آبان 1400 ساعت 17:00

دو شنبه 1 آذر ساعت 16:30 برگزار شد
کمیته شبکه‌های هوشمند (SMG)

آپلود عکس

جلسه اول: شنبه 01 آبان 1400 ساعت 16:30

دو شنبه 1 آذر ساعت 15:00 برگزار شد
دیسپاچینگ و مخابرات (DTC)

آپلود عکس

جلسه اول: شنبه 22 آبان 1400 ساعت 17:00

یک شنبه 30 آبان ساعت 16:30 برگزار شد
انتقال انرژی الکتریکی (PTL)

آپلود عکس

جلسه اول: چهارشنبه 26 آبان 1400 ساعت 10:00

یک شنبه 30 آبان ساعت 14:00 برگزار شد
کمیته محیط زیست، ایمنی و بهداشت (ENV)

آپلود عکس

جلسه اول: چهارشنبه 19 آبان 1400 ساعت 11:00
جلسه دوم: دوشنبه 24 آبان 1400 ساعت 16:00
جلسه سوم: شنبه 29 آبان 1400 ساعت 11:00

شنبه 29 آبان ساعت 11:00 برگزار شد
کمیته پایش و حفاظت (MAP)

آپلود عکس

جلسه اول: یکشنبه 2 آبان 1400 ساعت 18:00

دو شنبه 24 آبان ساعت 18:00 برگزار شد
کمیته پستهای فشارقوی (HVS)

آپلود عکس

جلسه اول: چهار شنبه 28 مهر 1400 ساعت 16:00
جلسه دوم: چهار شنبه 19 آبان1400 ساعت 16:00

یک شنبه 23 آبان ساعت 17:30 برگزار شد
کمیته ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع (TRN)

آپلود عکس

جلسه اول: یکشنبه 2 آبان 1400 ساعت 16:00

چهار شنبه 19 آبان ساعت 17:30 برگزار شد
کمیته کیفیت توان و الکترونیک قدرت (PQE)

آپلود عکس

جلسه اول: سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت 14:00

چهار شنبه 19 آبان ساعت 12:30 برگزار شد
جلسه هماهنگی

یک شنبه 16 آبان ساعت 13:00 برگزار شد
کمیته مطالعات اقتصادی و اجتماعی (SEA)

آپلود عکس

دو شنبه 3 آبان ساعت 15:00 برگزار شد
وبینار آموزشی رایگان معرفی کاربردی نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021 در مطالعات شـبکه‌های بـرق صـنـعـتـی

آپلود عکس

ساعت شروع وبینار 16:30 می باشد.

متقاضیان محترم لازم است به منظور نهایی کردن ثبت نام خود در این وبینار رایگان نام و نام خانوادگی، نام شرکت متبوع و شماره تلفن خود را به ایمیل آدرس info@enertech.ir یا شماره واتساپ 004917684029586 ارسال فرمایند تا تاییدیه نهایی برگزاری وبینار و کلمه عبور لازم به نحو مقتضی برای ایشان ارسال شود.

چهار شنبه 28 مهر ساعت 16:00 برگزار شد
کمیته توزیع انرژی الکتریکی PDS

آپلود عکس

یک شنبه 25 مهر ساعت 14:00 برگزار شد
نرم افزار طراحی خطوط انتقال (پی ال اس وان)

شنبه 24 مهر ساعت 14:30 برگزار شد
هماهنگی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

سه شنبه 20 مهر ساعت 17:00 برگزار شد
مطالعات طرح اتصال به شبکه مولدهای تولید پراکنده (DG) در نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

جلسه اول: دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 16:15
جلسه دوم: سه شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 16:15
جلسه سوم: سه شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 16:15
جلسه چهارم (پایانی) : سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت شروع دوره : 16:15
جلسه پنجم (جبرانی) : سه شنبه 20 مهر 1400 ساعت شروع دوره : 16:15

سه شنبه 20 مهر ساعت 16:00 برگزار شد
مطالعات بهره برداری شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

جلسه اول: دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 14
جلسه دوم: پنج شنبه 17 تیر 1400 ساعت 8
جلسه سوم: پنج شنبه 21 مرداد 1400 ساعت 8:30
جلسه چهارم: یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 14:00
جلسه پنجم : سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 14:30

سه شنبه 30 شهریور ساعت 14:30 برگزار شد
مراسم یادبود شادروان دکتر منصور غیاث الدین

آپلود عکس

جهت حضور در مراسم لطفاً کلید مهمان را فشرده، در صفحه باز شده پس از نوشتن نام خود پسورد 1234 را وارد نمایید.

دو شنبه 22 شهریور ساعت 14:00 برگزار شد
مطالعات عمومی شبکه های توزیع با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

جلسه اول: دوشنبه 4 مرداد 1400 ساعت 14:30
جلسه دوم: دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 14:30
جلسه سوم: دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 14:30
جلسه چهارم: دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 14:30
جلسه پنجم : دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 16:15
جلسه ششم (نهایی) : سه شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 16:15

سه شنبه 9 شهریور ساعت 16:00 برگزار شد
مطالعات برنامه ریزی شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

جلسه اول: چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 14 لغایت 17:30
جلسه دوم: سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 14
جلسه سوم: دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 14
جلسه چهارم: چهارشنبه 2 تیر 1400 ساعت 14
جلسه پنجم: دوشنبه 7 تیر 1400 ساعت 14
جلسه جبرانی: سه شنبه 8 تیر 1400 ساعت 14
جلسه پایانی: چهارشنبه 9 تیر 1400 ساعت 14

چهار شنبه 9 تیر ساعت 14:00 برگزار شد
مراسم یادبود شادروان مرحوم حسن کی نوش

آپلود عکس>

چهار شنبه 2 تیر ساعت 14:00 برگزار شد
دوره آموزشی نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

جلسه اول: یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 08:30 تا 14:00
جلسه دوم: پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 08:30 تا 14:00
جلسه سوم: یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 19:00
جلسه چهارم: سه شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 19:00
جلسه پنجم: یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 09:00 به مدت 6 ساعت
جلسه ششم: یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 14:00
جلسه پایانی: چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 14:00

چهار شنبه 26 خرداد ساعت 14:00 برگزار شد
کارگاه « انتخاب بهینه تامین برق در صنایع بزرگ »

چهار شنبه 26 خرداد ساعت 09:00 برگزار شد
جلسه هم اندیشی اجتماعی

ریاست محترم جلسه : خانم فردی

سه شنبه 18 خرداد ساعت 15:25 برگزار شد
کارگاه آموزشی «انتخاب بهینه‌ی تأمین برق در صنایع بزرگ»

روز اول: چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 08:30 تا 12:00
روز دوم: پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 08:30 تا 10:30

پنج شنبه 9 اردیبهشت ساعت 08:00 برگزار شد
مطالعات مورد نیاز نیروگاهها با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

چهار شنبه 1 اردیبهشت ساعت 09:00 برگزار شد
وبینار معرفی نرم افزار دیگسایلنت پاور فکتوری 2021

زمان برگزاری دوره متعاقباً اعلام خواهد شد.

پنج شنبه 26 فروردین ساعت 16:00 برگزار شد
کارگاه آموزشی « شبیه سازی پیل های سوختی اکسید جامد با نرم افزار کامسول »

ارائه دهنده: آقای دکتر مجید کامور (دانشگاه آزاد)
سرفصل مطالب : http://ihfca.ir/index.php/event-schedule
راهنمای حضور در کارگاه ها : http://ihfca.ir

یک شنبه 10 اسفند ساعت 09:00 برگزار شد
کارگاه آموزشی « مشخصه یابی الکتروشیمیایی باتری ها و پیل های سوختی (EIS) »

ارائه دهنده: آقای دکتر علیرضا سلیمانی (دانشگاه شفیلد، انگلستان/پژوهشگاه نیرو)
سرفصل مطالب : http://ihfca.ir/index.php/event-schedule/
راهنمای حضور در کارگاه ها : http://ihfca.ir

شنبه 9 اسفند ساعت 14:00 برگزار شد
کارگاه آموزشی « تولید و مصرف هیدروژن در سیستم های تولید همزمان : تکنولوژی های توسعه پایدار و طراحی سیستمی »

ارائه دهندگان: خانم دکتر افسانه سادات لاریمی (گروه شیمی و فرایند پژوهشگاه نیرو)، آقای دکتر سید سهیل منصوری (دانشکده مهندسی شیمی و زیست‌شیمی دانشگاه فنی دانمارک)، آقای دکتر محمد فخرالاسلام (دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس)
سرفصل مطالب : http://ihfca.ir/index.php/event-schedule/
راهنمای حضور در کارگاه ها : http://ihfca.ir

شنبه 2 اسفند ساعت 13:45 برگزار شد
کارگاه آموزشی « نگاهی جهانی، منطقه ای و محلی بر نقش حاملهای هیدروژن تجدیدپذیر در دوره گذار انرژی »

ارائه دهنده: آقای دکتر مرتضی حسین پور امام (پژوهشگاه نیرو)
سرفصل مطالب : http://ihfca.ir/index.php/event-schedule
راهنمای حضور در کارگاه ها : http://ihfca.ir

شنبه 2 اسفند ساعت 09:00 برگزار شد
کارگاه آموزشی « فناوری پیل‌های سوختی پلیمری: انواع غشاهای پلیمری و کاربرد های جهانی »

ارائه دهنده: خانم دکتر خدیجه هوشیاری (دانشگاه ارومیه)

زمان برگزاری کارگاه تغییر کرده و در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

چهار شنبه 29 بهمن ساعت 14:00 برگزار شد
ارائه پوسترهای پنجمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

چهار شنبه 29 بهمن ساعت 11:00 برگزار شد
کارگاه آموزشی « مبانی فناوری پیل سوختی اکسید جامد »

ارائه دهنده: آقای دکتر شهریار بزرگمهری (پژوهشگاه نیرو)

زمان برگزاری کارگاه تغییر کرده و در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

چهار شنبه 29 بهمن ساعت 09:00 برگزار شد
سندیکای شرکتهای تولید کننده برق

اطلاعات بیشتر : https://www.pgcsyndicate.ir/
زمان کارگاه به روز یکشنبه ساعت 9 صبح تغییر یافته است.

چهار شنبه 29 بهمن ساعت 02:00 برگزار شد
سالن مجازی ارائه مقالات - شماره 1

سه شنبه 28 بهمن ساعت 12:30 برگزار شد
سالن مجازی ارائه مقالات - شماره 2

سه شنبه 28 بهمن ساعت 12:30 برگزار شد
سالن مجازی ارائه مقالات - شماره 3

سه شنبه 28 بهمن ساعت 12:30 برگزار شد
پنجمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی (افتتاحیه، ارائه مقالات، سخنرانی های کلیدی)

برگزار کننده : انجمن هیدروژن و پیل سوختی
درباره کنفرانس بیشتر بدانید : http://ihfca.ir/index.php/about
زمان بندی روز اول کنفرانس : http://ihfca.ir/index.php/time-scheduling-of-programs

سه شنبه 28 بهمن ساعت 07:30 برگزار شد