سامانه مدیریت جلسات و همایش ها

نشانی : تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، طبقه همکف، اتاق 91

تلفن(های) تماس: امور نویسندگان : 88578837 - ثبت نام : 88578838 - کمیته اجرایی : 88364632 - دورنگار 88364631

شما در حال ثبت نام در مطالعات بهره برداری شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021 هستید.

  • برای ثبت نام ابتدا باید وارد سامانه شده باشید.
  • اگر قبلا در سامانه عضو شده‌اید از بخش ورود وارد شوید
  • اگر تاکنون عضو نشده‌اید از بخش ثبت نام اقدام به عضویت در سامانه نمایید.
مطالعات بهره برداری شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory 2021

جلسه اول: دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 14
جلسه دوم: پنج شنبه 17 تیر 1400 ساعت 8

پنج شنبه 17 تیر ساعت 08:00